LA
COOPERATIVA

Els inicis, 1919-1932

Corria l’any 1919 quan nasqué La Fraternal de L‘Albagés, constituïda per dotze socis fundadors, homes amb visió de futur i per aquella època, revolucionaris. El primer any de la Cooperativa, les olives es varen portar a aixafar al molí del Mas Roig. Més endavant, la Cooperativa va comprar les premses d’aquest molí per instal·lar-les al nostre. Posar en funcionament un molí d’oli requereix una gran inversió. Els nostres avantpassats no disposaven d’un gran capital. Els primers socis no van començar l’aventura guanyant diners, sinó que més aviat van haver d’empenyorar-se demanant un crèdit de 200.000 pessetes a la Mancomunitat de Catalunya per posar en marxa el primer molí d’oli de la Cooperativa. Aquests socis fundadors van haver d’avalar el crèdit arriscant els seus béns personals. Lentament s’hi van anar afegint nous socis, fins arribar a ser 117 el dia 28 de novembre de l’any 1932.

La difícil postguerra

El 1936 esclata la Guerra Civil espanyola i amb ella una època dura i difícil per a tothom. Es va abolir la propietat privada i la Cooperativa, requisada, es va convertir en local de distribució de menjar per a la gent del poble. El molí d’oli va deixar de funcionar i la terra es va deixar de conrear. Les cabanes de les finques rústiques esdevingueren un refugi on la població rural mirava d’evitar els bombardejos que es van produir a L’Albagés com a d’altres pobles i ciutats de Catalunya i d’Espanya. El 1939, acabada la guerra, s’intenta posar en funcionament de nou la Cooperativa. Els càrrecs directius són nomenats directament per les autoritats del nou règim. Els socis de la Cooperativa tenien pendent encara la devolució del primer crèdit de 200.000 pessetes. El 1943, per tal de liquidar-lo, es va haver de vendre la millor premsa que hi havia i hipotecar la Cooperativa per la quantitat de 25.000 pessetes. Fins l’any 1947 no es va tornar a moldre olives i produir oli.

La Cooperativa creix

Del 1947 al 1957 el nombre de socis era de prop d’un centenar. A partir de 1957 la Cooperativa creix considerablement fins arribar a comptabilitzar un total de 130 socis. L’any 1959 es va intentar comprar per primer cop un tractor, cosa que no va ser possible fins al 1960. Pels voltants del 1960 es va començar a parlar de formar una Secció de Crèdit, la qual es va fer realitat l’any 1963. Durant els seixanta s’aprova fer una ampliació del molí. S’arreglen els set cups existents i se’n construeixen quatre de nous, amb una capacitat de 250.000 kg d’oli. S’amplia també el magatzem de la Cooperativa i es compren dues premses, una màquina extractora i una gronsa per a la pinyola. La Cooperativa creix i l’any 1966 es fan noves reformes: construcció d’un “quarto d’oli” nou, instal·lació d’una centrífuga i de dues premses noves, ampliació de la sala de màquines. L’any 1969 es fan nous depuradors i es col·loca la bàscula del carrer.

Els fruits d'una gran collita

La campanya 1970-1971 va acabar amb una gelada desastrosa, que va fer malbé les oliveres i va malmetre les posteriors collites. Als inicis dels anys setanta, el govern d’Espanya prohibeix l’exportació d’oli. D’altra banda, amb les taxes duaneres que el Mercat Comú imposa als països no comunitaris com era llavors Espanya, augmenten les dificultats per a vendre oli a Itàlia, tradicional comprador del nostre oli. El mercat interior ofereix preus més baixos que l’exterior i les indústries olieres es veuen obligades a malvendre el seu producte. L’any 1976 La Fraternal es normalitza i recupera el català en tots els seus escrits i documents.

Modernització

L’any 1982 s’instal·la el nou sistema de mòlta contínua amb l’adquisició d’una màquina Pieralsi. Es construeixen també unes gronses i es comencen a pesar les olives a granel. S’abandonen els tradicionals mètodes d’ensacada i emmagatzemament d’olives. L’any 1985 s’elimina la tasca feixuga de “triar” les olives a casa amb la posta en marxa d’una màquina netejadora que separa les olives dels brots. La Denominació d’Origen “Borges Blanques”, actualment “Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues”, instal·la a la nostra Cooperativa una màquina de fer rendiments, que es fa servir per a les pròpies partides d’olives.

Entrada al mercat comú

L’1 de gener de 1986, amb l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, canvien les perspectives de l’exportació a Europa gràcies a la desaparició dels gravàmens duaners. A més a més, la CEE garanteix un preu mínim de l’oli, que d’aquesta manera no es veu afectat per les bones o males collites ni està tan sotmès a les ofertes dels compradors a granel. En la fase inicial de la integració, els pagesos comencen a rebre ajuts a la producció i posteriorment se n’atorga al consum, fet que propicia la instal·lació d’una envasadora manual a la Cooperativa i l’adaptació d’un espai com a agrobotiga. L’entrada al Mercat comú comporta grans canvis com són la implantació de l’IVA, la introducció del sistema informàtic a la comptabilitat de la Cooperativa i l’envasament de l’oli amb envasos de plàstic no reutilitzables; s’eliminen les garrafes de plàstic que es reomplien a doll i es deixen de fer servir les tenalles antigues dels tradicionals rebosts.

Innovació

L’any 1991 es fan uns  depuradors nous d’acer inoxidable, s’instal•la una bàscula electrònica per a pesar les olives, i es divideixen les gronses  en quatres espais per tal de facilitar la molta de les olives el més ràpid possible des del moment de la seva recollida.

Collita Récord

La collita 1992/1993 va ser una de les millors de la història de la Cooperativa, amb una producció de 1.800.407 kg d’olives. L’any 1997 la Cooperativa engega el canvi de la primera contínua per una de més capacitat de mòlta (80.000 kg d’olives en 24 hores) i de dues fases. Mirant de respectar al màxim el medi ambient, la Cooperativa utilitza envasos de plàstic reciclable de cinc litres. Durant la temporada 2007/2008 la Cooperativa introdueix els envasos de dos litres amb nansa lateral pensant en la comoditat i la salut, especialment de les mestresses de casa.

La terrible gelada del primer hivern del segle XXI

La temporada 2001/2002, que es presentava amb molt bones perspectives, va portar baixes temperatures, amb neu i gelades a partir del dia 15 de desembre. Les oscil·lacions de temperatura van acabar malmetent una part de la collita i van provocar danys irreparables a les oliveres; un 16% es va haver de tallar arran de terra, un 70% a la creuera i un 14% va patir una poda severa. Aquesta catàstrofe va fer palès que malgrat els avenços tècnics els pagesos seguim sotmesos a les “lleis de la natura”. La Cooperativa, com totes les altres de Les Garrigues, es va encarregar durant cinc anys de tramitar les sol·licituds dels ajuts que el Departament d’Agricultura de la Generalitat va aprovar per a pal·liar els efectes econòmics de les gelades, com també de sol·licitar els ajuts convocats pel Departament de Treball de la Generalitat  per al funcionament de l’entitat. Les gelades de 2001 van provocar que la collita 2002/2003 fos nul·la. No es va poder obrir el molí i va ser  tal el desastre que molts socis no van collir olives ni tan sols per a elaborar oli per al propi consum.

La reforma de la Política Agrària Comunitària

L’any 2005 la C.E.E. va establir un nou sistema d’ajut als agricultors per a la producció d’oli anomenat pagament únic, que consisteix en un ajut per hectàrea d’olivera basat en l’historial de producció dels anys anteriors. L’any 2001 l’ens estatal ENESA-Agroseguro va establir la possibilitat d’assegurar la collita d’oliveres, incloent el risc de sequera. La nostra Cooperativa, en col·laboració amb ACTEL, és una de les que mes ha generalitzat aquesta mesura: un 95% dels socis contracten aquesta assegurança. L’any 2006 es va fer l’adaptació dels estatuts de la Cooperativa a la Llei de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya. Per primera vegada les dones van ocupar llocs de representació al Consell Rector l’any 2003.

El Futur

Des de la seva creació, la Cooperativa ha evolucionat i ha sofert grans canvis; ha passat de proporcionar als seus socis palla per a les mules o patates de sembra per als horts a comptar actualment amb les seccions que hem esmentat. En un futur pròxim la construcció del canal Segarra-Garrigues i de l’embassament de L’Albagés suposarà la pèrdua de part de les finques rústiques adscrites a la Cooperativa i la possible instal·lació del reg de suport a les finques agrícoles, gairebé dedicades exclusivament al conreu de l’olivera. Els canvis en la vida dels pagesos i dels associats han fet evolucionar considerablement la Cooperativa, sempre gràcies a l’esforç de tots els homes i dones que han cregut en la força del cooperativisme com a eina per a fer front al futur amb optimisme. El repte de la nostra Cooperativa és el mateix que el de la pagesia: aconseguir viure dignament del nostre treball, dels diners que obtenim de la venda de productes conreats i elaborats amb tècniques modernes, amb mecanització, ampliació del mercat mitjançant les noves tecnologies, respecte del medi ambient, regadius amb el màxim de racionalitat en l’ús de l’aigua…I tot plegat sense oblidar el que els nostres avantpassats ens varen ensenyar: que la principal eina per a superar les dificultats i construir el futur és l’amor a la terra i al nostre treball, el gust de llevar-nos al matí i sentir que el nostre ambient de treball és tot el terreny que abasta la nostra mirada, que les nostres mans fan el miracle de donar vida a la natura, que la nostra suor contribueix a fer que les persones tinguin una alimentació sana, que la nostra professió manté el país net i viu, perquè sense els pagesos, la Terra seria un erm i la fam seria universal. Com a cooperativistes, la nostra força i la nostra il·lusió és seguir fent aquesta tasca junts, fent que la nostra diversitat d’explotacions, de caràcters i d’opinions ens donin la força necessària per a construir plegats un futur econòmicament i socialment pròsper.

Presidents

1919-1921 Enric Bar Cuadrat

1921-1924 Francesc Tost Cuadrat

1924-1928 Hosep Rey Rey

1928-1930 Ramon Iglesisas Sardà

1930-1931 Francesc Tost i Cuadrat

1931-1932 Miquel Mor Pujol

1932-1934 Rossend Iglesisas Sardà

1934-1936 Ramon Iglesas Ramon

1936-1938 Josep Solé Cuadrat

1938-1938 Ramon Iglesias Ramon

 1939-1943 Josep Oriol Cuadrat1943-1947 Agripí Oriol Monné

1947-1948 Miquel Oriol Donés

1948-1951 Ramon Seró Oriol (Jaumesa)

1951-1951 Josep Seró Serra

1951-1961 Manel Ramon Rius

1961-1963 Josep Seró Serra

1963-1965 Josep Donés Seró

1965-1966 Alfons Mor Piñol

1966-1967 Josep Seró Serra

1967-1968 Josep Donés Seró

1968-1978 Josep Anton Seró Iglesias

1978-1980 Josep Iglesas Solé

1980-1984 Ramon Ramon Seró

1984-1991 Emili Roigé Iglesias

1991-1994 Josep Iglesias Solé

1994-2003 Emili Roigé Iglesias

2003-2009 Fidel Bardají Mor

2009-2013 Josep Marcel Alentà Pelegrí

2013-2017 Josep Maria Nogue Güell

Actual president: Josep Marcel Alentà Pelegrí

Instal·lacions

Tasta el nostre oli

Vine a tastar el millor oli del món. Veura’s com no pots marxar sense emportar-te’n almenys una ampolla. Vols conèixer receptes que es fan amb l’Oli Alba1919 i altres productes de la terra?

Segueix-nos

Resum Cistella